ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τις αποφάσεις ,σε περιπτώσεις παραβάσεων ανακοινώνει ο διοργανωτής αφού λάβει υπ΄όψιν του τις εκθέσεις τις Πειθαρχικής επιτροπής η οποία αποτελείται από:

-Εκπρόσωπο της Διοργάνωσης

-Έναν διαιτητή

-Άνθρωπο της γραμματείας.

Λαμβάνονται υπόψιν τα υπομνήματα των εμπλεκομένων, καθώς επίσης και πιθανή ύπαρξη φωτογραφιών η βίντεο όπου εμφανίζονται τα όσα έχουν διαδραματιστεί κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

1.1 Σε αθλητή που αποβλήθηκε από αγώνα από τον διαιτητή συνεπεία ανάρμοστης συμπεριφοράς προς το πρόσωπο του διαιτητή,κριτή ή άλλου παράγοντα του αγώνα,αθλητή της ομάδος του ή/και της αντίπαλης ομάδος ή/και θεατή επιβάλλεται ποινή μιας (1) αγωνιστικής ημέρας.

1.2 Η αποβολή με δύο τεχνικές ποινές, δυο αντιαθλητικά φάουλ ή απευθείας αποβολή (ντισκαλιφιέ) δεν τιμωρείται απαραίτητα με ποινή αποκλεισμού.Η ποινή μπορεί να αυξηθεί, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με την κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής.

1.3 Σε αθλητή που συμπλήρωσε συγκεντρωτικά 8 τεχνικές ποινές στο πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 2-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

2.1 Σε αθλητή που αποβλήθηκε από αγώνα από τον διαιτητή συνεπεία υβριστικής συμπεριφοράς προς το πρόσωπο του διαιτητή,κριτή ή άλλου παράγοντα του αγώνα,αθλητή της ομάδος του ή/και της αντίπαλης ομάδος ή/και θεατή επιβάλλεται ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών.

2.2 Σε αθλητή που συμπλήρωσε συγκεντρωτικά 15  τεχνικές ποινές στο πρωτάθλημα.

Η υβριστική συμπεριφορά έναντι φυσικών προσώπων ή/και των Θείων συνίσταται, ιδιαιτέρως , σε περιπτώσεις ανήθικων,άσεμνων και προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών,φτυσίματος κλπ.

ΑΡΘΡΟ 3-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΛΟΓΩ & ΕΡΓΩ ΕΞΥΒΡΙΣΗ

3.1 Σε αθλητή που αποβλήθηκε από αγώνα από τον διαιτητή συνεπεία υβριστικής συμπεριφοράς ή οποία εκδηλώνεται με έργα όπως φτύσιμο,απρεπείς χειρονομίες και κάθε είδους χειρονομία που αποσκοπεί να θίξει την αξιοπρέπεια του εκάστοτε, προς το πρόσωπο του διαιτητή,κριτή ή άλλου παράγοντα του αγώνα,αθλητή της ομάδος του ή/και της αντίπαλης ομάδος ή/και θεατή επιβάλλεται ποινή πέντε (5) αγωνιστικών ημερών.

ΑΡΘΡΟ 4-ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΑΙΧΤΗ

ΒΑΝΑΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΩΝ/ΘΕΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

4.1 Σε αθλητή που αποβλήθηκε από αγώνα  επειδή αποπειράθηκε να βιαιοπραγήσει,και  η οποία βιαιοπραγία δεν συντελέσθηκε λόγω της συγκράτησης του αθλητή από παράγοντες του αγώνα(συναθλητές κλπ) προς το πρόσωπο του διαιτητή,κριτή ή άλλου παράγοντα του αγώνα,αθλητή της ομάδος του ή/και της αντίπαλης ομάδος ή/και θεατή.

4.2 Σε αθλητή που αποβλήθηκε από αγώνα επειδή από βάναυση συμπεριφορά του σε βάρος των παραπάνω  προκλήθηκε τραυματισμός ενός ή περισσοτέρων από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 5-ΕΠΙΒΟΛΛΗ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΑΡΧΗΓΟ ΟΜΑΔΟΣ

5.1 Σε περίπτωση που ο αθλητής που αποβλήθηκε είχε την ιδιότητα του αρχηγού της ομάδος,οι ποινές που επιβάλλονται,επαυξάνονται κατά το ήμισυ(με την προσθήκη του μισού της ,προβλεπόμενης από τη διάταξη ποινής).Εάν κατά την επαύξηση προκύψει κλάσμα αυτό δεν υπολογίζεται και αφαιρείται.

ΑΡΘΡΟ 6-ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ/ΙΣΧΥΣ ΠΟΙΝΩΝ

6.1 Οι αποφάσεις επιβολής ποινών πρέπει να λαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημέρα παράβασης έστω και αν διαπράχθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα ,στα αποδυτήρια ή στις άλλες εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή του γηπέδου ακόμα και εκτός αυτού εφόσον έχουν σημειωθεί στο Φύλλο Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7-ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ/ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

Οι αποφάσεις διακοπής αγώνα και μηδενισμού ομάδας είναι στη δικαιοδοσία των διαιτητών του αγώνα ή μελών της διοργάνωσης.

7.1 Αιτία διακοπής αγώνα μπορεί να είναι η σύρραξη ,η σωματική ή/και λεκτική βία από αθλητές ή φιλάθλων των 2 ομάδων είτε μεταξύ τους είτε σε διαιτητές ή μέλη της διοργάνωσης(γραμματεία κλπ).

7.2 Η διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει φιλάθλους από το γήπεδο και να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς καθόλου φιλάθλους.

7.3 Η διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τον αγώνα και να μηδενίσει και τις δύο ομάδες εφόσον υπάρξει γενικευμένη σύρραξη από ένα τουλάχιστον μέλος και των δύο ομάδων και υπάρχει φόβος συνέχισης αυτών.

7.4 Η διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τον αγώνα και να μηδενίσει και τις δύο ομάδες εφόσον υπάρξει γενικευμένη σύρραξη από ένα τουλάχιστον μέλος και των δύο ομάδων και η καθυστέρηση του αγώνα έχει ξεπεράσει τα δέκα (10) λεπτά λόγω της σύρραξης των δύο ομάδων.

7.5 Η διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τον αγώνα και να μηδενίσει μια από τις δύο ομάδες  εφόσον υπάρξει βάναυση ή/και υβριστική συμπεριφορά  προς το πρόσωπο του διαιτητή,κριτή ή άλλου παράγοντα του αγώνα,αθλητή της ομάδος του ή/και της αντίπαλης ομάδος ή/και θεατή.

7.6 Η διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει βαθμό/βαθμούς ή να αποβάλλει ομάδα/ομάδες από τη συνέχεια του πρωταθλήματος λόγω βάναυσης,υβριστικής ή/και αντιαθλητικής συμπεριφοράς την ώρα του αγώνα ή μετά την λήξη αυτού.

7.7 Σε ομάδα που συμπλήρωσε συγκεντρωτικά τις 12 τεχνικές ποινές θα επιβάλλεται αφαίρεση 2 βαθμών.

7.8 Σε ομάδα που δεν ολοκλήρωσε το παιχνίδι και αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση αυτού θα επιβάλλεται μηδενισμός στο συγκεκριμένο παιχνίδι και αφαίρεση 3 βαθμών.

ΑΡΘΡΟ 8-ΠΟΙΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΥΠΟΤΡΟΠΗ

8.1 Ποινές που επιβάλλονται με αναστολή έχουν τον χαρακτήρα “σύστασης” και θα προσμετρούνται και εκτίονται με την επιβολή της αμέσως επόμενης ποινής εφόσον υπάρξει.

8.2 Σε περίπτωση που αθλητής είναι υπότροπος (δλδ έχει εκτίσει κάποια ποινή παλαιότερα) ,οι ποινές που επιβάλλονται,επαυξάνονται κατά το ήμισυ(με την προσθήκη του μισού της ,προβλεπόμενης από τη διάταξη ποινής).Εάν κατά την επαύξηση προκύψει κλάσμα αυτό δεν υπολογίζεται και αφαιρείται.

ΑΡΘΡΟ 9-ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9.1 Μετά την ανακοίνωση της ποινής από την Διοργανώτρια Αρχή,ο αρχηγός κάθε ομάδας διατηρεί το δικαίωμα να καταθέσει έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση της,γραπτώς στο e-mail της διοργάνωσης αναφέροντας υποχρεωτικά τους λόγους της έφεσης.

ΑΡΘΡΟ 10-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1 Σε περίπτωση υλικών ζημιών η ομάδα που ανήκει ο αθλητής που τις προκάλεσε είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει κάθε υλική ζημιά.

10.2 Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή που δεν είναι δηλωμένος στο ρόστερ της ομάδος ή πραγματοποιήσει αντικανονική συμμετοχή για οποιονδήποτε λόγο η ομάδα θα τιμωρείτε με μηδενισμό στον εκάστοτε αγώνα. Η διαδικασία αυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο στην περίπτωση που κατατεθεί ενυπόγραφη ένσταση στο φύλλο αγώνα.

10.3 Σε περίπτωση που κατά την καταμέτρηση των συμμετοχών κάθε αθλητή για τα playoff ή playout της διοργάνωσης παρατηρηθεί παρατυπία η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μηδενίσει την ομάδα σε ορισμένα παιχνίδια ή και να αποβάλλει εξ ολοκλήρου την ομάδα από την διαδικασία των playoff.

10.4 Οποιαδήποτε ένσταση και για οποιονδήποτε λόγο θα πρέπει να πραγματοποιείται ενυπόγραφα στο φύλλο αγώνα για να εξετάζεται στην συνέχεια.

10.5 Για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπονται στο Πειθαρχικό Δίκαιο η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το αποκλειστικό  δικαίωμα να εφαρμόζει τις διατάξεις του πειθαρχικού κώδικα κατά το δοκούν.